51 ~ een beklijvend beeld

zo reikt hij, als symbool tussen symbolen van nu en toen, beeld van een mens tussen hemel en aarde, voor wie gelooft en wie niet, met open armen en dito blik op een wereldforum, onwrikbaar als betonijzer en blakend in de zon, een universeel gebed voor vrede en verdraagzaamheid, dankbaar om al wat leven is…

photo challenge: solitude

solitude isn’t the absence of noise it’s the absence of distraction (quote : Adventure Journal on Pinterest) My contribution to this Weekly Photo Challenge  Statue of Tomorrow’s Man, Knokke, Belgium   Inspired by Marion’s photo at Figments of a Dutchess.