dit bracht mei ’18 … hemelende krabben en andere dingen groot en klein

heel veel warme dagen. Meer dan mijn heugnis lang is. Nochtans zou mei 2008 volgens onze weerman nog net een tikkeltje warmer geweest zijn, maar daar herinner ik me niets van. Mei ’68 daarentegen … ik was zes en zat bij juffrouw Rosa. De chocomelk onder de trap was zuur en we leerden een soort […]

van klaprozen in de berm naar een militaire begrafenis

net niet neergeslagen door de elementen klaprozen veren altijd weer recht Met Round-up in de boeien en de gemeentelijke maaibeurten aan besparingsbanden krijgt onkruid hier de laatste jaren alle kansen. Op sommige plaatsen is de beek vanaf het pad nog nauwelijks zichtbaar en de bermen op het plateau zijn hoger dan de (op)schietende gewassen op […]