“in je kracht staan”

Het heeft iets van “ik heb zoiets van“. Plots duikt het op uit de diepten van het niets. Geen levende ziel die weet waar het vandaan komt en toch wordt het in geen tijd, bij tij en ontij, gebruikt alsof het altijd bij de taal heeft gehoord. En eens je ervoor open staat, – al…

Oewist?

Oewist nog met u? vraagt ze, als we in het dorp blijven staan om een praatje te maken. Goed, zeg ik. Een beetje warm vandaag, maar voor de rest goed.┬á En met u? vraag ik voorzichtig. Ik weet dat haar schoonmoeder nog niet zo lang geleden is begraven. Och meiske, zegt ze. Ik doe maar…

over verse lakens, Elizabeth Gilbert en nog een keer zelfzorg

Met de eerste lentezon worden ze weer van stal gehaald. De molens en de spinnen, de rekjes en de torens. Wordt de groene wasdraad als vanouds tussen betonnen palen gespannen en schoon geveegd. Anno 2017 lijkt het een anachronisme . Een nostalgisch gebruik uit grootmoeders tijd. Een bezigheid voor moeders en vrouwen bij de haard….

zelfzorg

ademen met aandacht en tijd voor groene thee en krokusjes kijken