gekoester en gesnoezel

Had ik de Snoezelmobiel* van Casa Magnolia zien staan, dan had ik waarschijnlijk geweten waar ik moest zijn. Ik zag ‘m echter met geen ogen. En ook de pijltjes niet. Er zou nochtans regionale pers zijn, was me gezegd. En een handvol notabelen. De dame in het voorgeborgte van de Engelenburcht hoorde het in Keulen…

54 ~ de deur der verwachting

“Ontgoocheling ontstaat uit misplaatste verwachtingen” lees ik op een Nederlandse site die onze (mentale) gezondheid wil bewaken. Ik frons mijn ogen en de rimpels in mijn voorhoofd beginnen te knipperen. Mis-plaatst? Hoe kunnen verwachtingen nu misplaatst zijn? En wat betekent dat dan? Zijn die dan brutaal of ongepast? Onfatsoenlijk of onoorbaar? Onbeschaamd onbescheiden? Ongeschikt en…