voorzichtig vooruitkijken

foto bovenaan: Tourtour – Provence   Als ik naar FOD Sociale Zekerheid heb moeten bellen omwille van een nieuwe onduidelijkheid i.v.m. de tegemoetkoming van zoon vier, giert de adrenaline door mijn lijf. Zit ik op mijn paard om zoveel mist en ruis en tegenstrijdige boodschappen. Want wie er aan de lijn hangt, bepaalt welke interpretatie…

hocus pocus … pats

Dat een carri√®reswitch op latere leeftijd meestal succesvol is. Dat de mensen die de knop hebben omgedraaid daar doorgaans heel blij mee zijn. Dat ze minder stress voelen en meer werkplezier. Dat ze dus positiever zijn. Dat ze misschien wel minder gaan verdienen. Het zijn maar enkele bevindingen uit een recent Amerikaans onderzoek bij 2000…