golden hour

on

moe van haar naamdag

vlijt de zon haar gouden hand

over ’t lome avondland.

een afgebroken

klokje rust op een bed van

groen en wacht op het donker

~

Poging tot sedoka, een Japans sfeergedicht van zes regels

en 5 7 7 5 7 7 lettergrepen.

Zoals bij de haiku is het onderwerp meestal een natuurimpressie.