golden hour

moe van haar naamdag

vlijt de zon haar gouden hand

over ’t lome avondland.

een afgebroken

klokje rust op een bed van

groen en wacht op het donker

~

Poging tot sedoka, een Japans sfeergedicht van zes regels

en 5 7 7 5 7 7 lettergrepen.

Zoals bij de haiku is het onderwerp meestal een natuurimpressie.