zonder titel

En weer lag er zo’n brief in de bus. Handgeschreven en helemaal in drukletters. Alsof elk woord nadruk behoeft. Het eerste wat ik dan doe, is de echtgenoot bellen. Om stoom af te laten, om te kalmeren. Nadien zoek ik een tweede, betere adem en als dat gelukt is, probeer ik het restje storm dat…

cultuursprookje

er was eens een vertroebeld gevoel ~ het gistte langzaam en zwol ~ als kwaakblazen van een kikker in een lentepoel ~ en op een dag … KNAL! ~ een prinses schreeuwde zich iets in en later ook uit haar keel ~ niemand die het hoorde, niemand die wat had gezien ~ halfverdoofd veegde ze…

47 ~ duidelijkheid

We waren het aan tafel vol-mondig eens. Dat alles communicatie is en communicatie bijna alles. Een mens kan bijna onmogelijk niet communiceren en goed communiceren is soms verdomd moeilijk. Ergernissen van en wrijvingen tussen mensen zijn vaak terug te brengen tot imperfecte communicatie. Zowel privé als op het werk. Zeker als er verborgen agenda’s en paraplupolitiek in het spel…

zoon vier en het rijglaarsjesincident

foto: koepel van de Basiliek van Boulogne-sur-Mer,  oktober 2015 Bijna alles is communicatie. We praten veel. Heel veel. Zowel verbaal als non-verbaal. Zelfs in de stilte. En je staat er in principe niet bij stil. Maar evident is het niet. Zeker niet bij een ernstig mentaal gehandicapte jongvolwassene met autisme. Zoon vier is nu 21…